Nyheder​

Danish Genetics

Vores mission er at blive ét af de førende og mest effektive avlsselskaber på det globale marked

100 års erfaring inden for professionel svineavl kombineret med genetisk ekspertise i absolut verdensklasse. Det er opskriften på Danish Genetics, et nyt stærkt avlsselskab på det globale marked for svineproduktion. 

Danish Genetics blev formelt stiftet 15. august 2018 af 25 af Danmarks mest erfarne avlere, opformeringer og forhandlere, der alle er garanter for avlsdyr med den højeste genetiske værdi og med høj sundhedsstatus. Partnerne bag Danish Genetics eksporterer avlsdyr og genetik til flere end 40 lande og disponerer over 37.000 renracede avlssøer. 

Med denne genetiske volumen er Danish Genetics fra første dag et avlsprogram i verdensklasse. Men vores ambitioner rækker videre - vi vil skabe ét af verdens mest innovative avlsprogrammer, som kan gøre svineproduktion til en bedre forretning for vores kunder globalt. 

Mulighederne ligger i generne, og derfor samarbejder Danish Genetics med Roslin Technologies, University of Edinburgh. Roslin Technologies har en stab på flere end 500 forskere og genetikere og er én af verdens mest dynamiske organisationer inden for det dyregenetiske felt. 

Dansk svineavl har gennem mange års målrettet forskning, udvikling og avlsarbejde leveret stærke resultater og dyr i topklasse med de egenskaber, de kvaliteter og den sundhedsstatus, der efterspørges på de kommercielle markeder. 

Danish Genetics vil gennem vores avlsprogram fortsætte den udvikling. I vores avlsmål for Landrace, Yorkshire og Duroc tager vi afsæt i vores store genetiske population og de egenskaber, vi hidtil har avlet efter - f.eks. tilvækst, foderudnyttelse, levendefødte, kødprocent og styrke. Men avlsmålene skal følge med tiden og afspejle kundernes og markedets prioriteter og præferencer. Derfor vil vi som led i det fremtidige udviklingsarbejde i tæt dialog med vores kunder afklare, hvilke nye egenskaber, der vil skabe hurtigere avlsfremgang og større økonomisk udbytte for vores kunder.

Vi, de professionelle partnere bag Danish Genetics, bestræber os på at være mere end leverandører. Vi gemmer os ikke bag en stor organisation, men prioriterer direkte og personlig kontakt med vores kunder over hele verden. For vi ved, at vi sammen med vores kunder skaber de stærkeste resultater. 

Vi glæder os til et forsat godt samarbejde.

Danish Genetics​

PRESSEMEDDELELSE 15. august 2018

Dansk svineavl har fået en ny markant global aktør, Danish Genetics:

”Vores mission er at være ét af de førende og mest effektive avlsselskaber på det globale marked”

Navnet er nyt, og ambitionerne er tårnhøje for dansk svineavls nye, internationale aktør, Danish Genetics, som kombinerer genetisk ekspertise i absolut verdensklasse med en stærk markedsplatform og 100 års erfaring inden for svineavl. Bag navnet Danish Genetics gemmer sig et avlsprogram i verdensklasse – forankret i en bred kreds af danske avlere, opformeringer og omsættere, samt én af verdens mest dynamiske organisationer inden for det dyregenetiske felt, Roslin Technologies, University of Edinburgh. 

Initiativet til Danish Genetics er taget af 25 af dansk svineavls mest erfarne virksomhedsejere, og selskabet blev formelt en realitet på den stiftende generalforsamling 15. august 2018. 

Etableringen af Danish Genetics kommer som en naturlig konsekvens af Landbrug & Fødevarers ændring af DanAvl systemet. De 25 virksomheder blev således opsagt af L&F, da de ikke kunne tiltræde det nye monopolistiske Danbred, hvor blandt andet avlerne og opformeringsbesætningerne skulle overgå til licensproduktion uden indflydelse på den kommercielle forretningsdel.

Med etableringen af Danish Genetics sikres fri konkurrence i dansk svineavl

​”Vi kunne ikke se os selv og vores virksomheder i den nye struktur og under de ensidige vilkår, som blev dikteret gennem DanAvls omdannelse til DanBred. Vi kunne ikke acceptere, at mange af vores væsentligste aktiver og forretningsaktiviteter skulle overtages af DanBred og efterlade vores mangeårige virksomheder som licensproducerende leverandører til DanBred uden indflydelse på de væsentlige kommercielle aktiviteter. Derfor har vi med etableringen af Danish Genetics valgt at sikre den frie konkurrence på udvikling og salg af dansk svinegenetik,” siger formanden for Danish Genetics, Mads Kring, Avlscenter Rønshauge. 

Partnerne bag Danish Genetics har eksporterfaring med salg af avlsdyr og genetik til flere end 40 lande, og tilsammen har de en årlig omsætning på mere end halvanden milliard. Partnerne disponerer over 37.000 renracede avlssøer i ind- og udland, herunder en meget stor andel af de gamle DanAvlsøer. Med den genetiske population og med høj sundhedsstatus og avlsdyr i topklasse lægger Danish Genetics fra land med et avlsprogram i verdensklasse.

​Den nye konstellation vil gavne de danske svineproducenter

”Med Danish Genetics har vi skabt en skabt en ny konstellation med afsæt i markedets behov. Vi er ikke politisk styret, men tænker kommercielt, og vi sikrer den frie konkurrence, som vil være til gavn for de danske svineproducenter.” 

”Vores mission er at gøre svineavl til en bedre forretning for vores kunder over hele verden. Mulighederne ligger i generne, og i samarbejde med vores genetikere fra Roslin Technologies tager vi afsæt i vores store genetiske population og fører den ind i en ny tid,” konstaterer Mads Kring.

Avlsprogrammet udføres i tæt samarbejde med én af verdens førende eksperter inden for genetik, dyreavl og bioteknologi

​Roslin Technologies er den kommercielle del af det kendte institut for dyreforskning, Roslin Institute. Virksomheden har en stab på flere end 500 forskere og genetikere og ligger i Edinburgh og dermed i epicenteret af den største koncentration af dyreforskningsrelateret ekspertise og bioteknologi i hele Europa. Gennem årtier har Roslin stået bag banebrydende research og innovativ forskning, der har ført til flere teknologiske gennembrud, blandt andet inden for genomisk selektion, stamcelleteknologi og udvikling af dyr. Roslin opnåede verdensomspændende anerkendelse og blev kendt i den brede offentlighed, da forskerne i 1996 klonede et pattedyr med celler fra et voksent dyr og skabte fåret Dolly.

”Med Roslin Technologies som den optimale partner sikrer vi vores avlsprogram ”state of the art” forskning og teknologi, der vil danne grundlaget for den fortsatte genetiske udvikling af vores avlsdyr,” siger Mads Kring.

”Et perfekt match, der kan skabe markante fremskridt inden for svineavlen”

Danish Genetics og Roslin Technologies er et perfekt match,” konstaterer Glen Illing, CEO for Roslin Technologies. 

”Med kombinationen af ét af verdens førende avlsselskaber og ét af verdens mest innovative institutioner inden for dyregenetik bygger vi bro mellem videnskab og erhverv. Med nytænkning og nye teknologier har vi unikke muligheder for skabe markante fremskridt inden for global svineavl. Vi kan øge svineproducenternes effektivitet og lønsomhed, så de står stærkere i forhold til at møde fremtidens krav, og ikke mindst kan vi udfordre branchens nuværende normer til glæde for alle svineproducenter,” 

siger Glen Illing.

”Med et kommercielt afsæt ønsker vi at tage dansk svineavls stærke, globale position til et nyt niveau”

Dansk svineavl har gennem mange års målrettet avlsarbejde leveret stærke resultater og dyr i topklasse med de kvaliteter og den sundhedsstatus, der efterspørges på de kommercielle markeder. Det har skabt stor efterspørgsel efter dansk genetik.

”Vi har fremavlet nogle af verdens mest produktionsøkonomiske grise med høj produktionskapacitet, hvor søerne får et højt antal levendefødte grise, som præsterer høj tilvækst med et lavt foderforbrug og en god kødprocent. Alt sammen målrettet egenskaber, der giver et større økonomisk udbytte for svineproducenter verden over. Med et kommercielt afsæt ønsker vi at fortsætte den udvikling og være kundernes foretrukne valg af genetiske samarbejdspartner. Det er en opgave, vi går ydmygt ind til, og derfor arbejder vi sammen med Roslin Technologies målrettet og systematisk med at udvikle morgendagens avlsdyr gennem ét af verdens mest effektive og innovative avlsprogrammer,” siger Mads Kring.

Tæt dialog med kunderne om avlsmål

Danish Genetics fastlægger avlsmål for hver af de tre danske racer af Landrace, Yorkshire og Duroc ud fra ambitioner om at sikre det potentielt største økonomiske udbytte.

”Vi tager afsæt i vores store genetiske population og de egenskaber, vi hidtil har avlet efter. Det drejer sig f.eks. om tilvækst, foderudnyttelse, levendefødte, kødprocent, holdbarhed og styrke. Men i det omfattende udviklingsarbejde, der er sat i gang i samarbejde med Roslin Technologies, gennemgår vi allerede vores egenskaber og avlsmål for i tæt dialog med vores kunder at afgøre, hvilke nye egenskaber der vil skabe økonomisk avlsfremgang med direkte gennemslagskraft for vores kunder,” oplyser Mads Kring.

”Med Roslin Technologies som genetisk partner kan Danish Genetics ikke blot følge udviklingen, men vi kan gå forrest og præge fremtidens svineavl med øget konkurrence på udvikling og salg af dansk svinegenetik af højeste klasse,” slutter Mads Kring.

Yderligere oplysninger:

Mads Kring, Formand for bestyrelsen i Danish Genetics

Tel.: +45 28 159 159 

Email: madskring@roenshauge.dk 

Glen Illing, Chief Executive Officer 

Roslin Technologies Roslin Innovation Centre, 

University of Edinburgh 

Tel:+44-131-651-9675 (Office)  +44-131-463-7176 (Direct) 

Email: gi@roslintech.com

Fakta om Danish Genetics

• Avlsselskab stiftet af 25 danske avlere, opformeringer og omsættere. 

• Genetisk samarbejdspartner Roslin Technology, University of Edinburgh. 

• Avlsprogram med Dansk Landrace, Dansk Yorkshire, Dansk Duroc og krydsningsdyr. 

• Eneste danske avlsprogram og KS-program, som er PRRS-negativt. 

• Alle besætninger er godkendte SPF SUS-besætninger. 

• 37.000 racerene søer, heraf 25.000 i Danmark. 

• 100 års avlserfaring.​

Fakta om Roslin Technologies

​• Virksomhed inden for dyrebioteknologi. 

• Etableret af Edinburgh University som den kommercielle del af Roslin Institute. 

• I starten af 1900-tallet udførte Edinburgh University avlsstudier. 

• Roslin Institute er etableret i 1993. 

• Bygger på mere end 100 års forskning i dyreavl, bioteknologi og veterinære studier. 

• Flere end 500 forskere og genetikere. 

• Research, der generer økonomisk værdi for industrien på over 2,6 milliarder danske kroner hvert år. 

• Omfattende erfaring i at udvikle og bringe nye teknologiske gennembrud til industrien. 

• En af verdens førende organisationer inden for genetik, genomisk selektion, dyrebioteknologi og veterinærvidenskab. 

• Vigtige forskningsresultater:

  • Adskillige førende udgivelser om genetik, genomik og veterinære gennembrud.
  • ​ Kortlægning af svins arvemasser og skabelsen af referencegenomer.
  • ​ Udviklingen af teknologier til genredigering, der har ført til større forståelse for genomiske funktioner især i forhold til resistens overfor sygdomme og         produktionseffektivitet.
  • ​ Ved hjælp af genomisk selektion og funktionelle ændringer har vi avlet dyr med resistens overfor specifikke svinesygdomme som Afrikansk svinefeber og PRRS.
  • ​ De første i verden, der klonede et pattedyr med celler fra et voksent dyr (Fåret Dolly).
  • ​ Større forståelse af stamcelleteknologier inklusive slægtsforhold og dets betydning for dyreavl.
  • ​ Produktion af surrogatdyr, der ikke kan producere egne kønsceller, som kan avles ved brug af stamceller fra elitedyr for at avle med genetisk integritet.
  • ​ Opbevaring af DNA-prøver til fremtidig genomisk research, analyse og forskning i stamtavler og stambøger.
  • ​ Udviklingen af adskillige genomiske markører.


Danish Genetics bestyrelse

​• Jan Lembke Jensen, Breeders of Denmark A/S 

• Thorsten Simonsen, DTL A/S 

• Søren Smedegaard, Stubdrup Opformering 

• Jens Himmelstrup, Kokkenborg Opformering 

• Mads Kring, Avlscenter Rønshauge A/S 

• Jørgen Rask, Avlscenter Kauergaard

Illustrationer:

​Foto 1: Mads Kring, Avlscenter Rønshauge, er valgt som bestyrelsesformand for dansk svineavls nye globale aktør, Danish Genetics.

Foto 2: Med over 37.000 renracede avlssøer lægger Danish Geneticsfra land med et avlsprogram i verdensklasse. 

 Foto 3: Danish Genetics samarbejder med Roslin Technologies, der hører under University of Edinburgh. Roslin Technologies har en stab på flere end 500 forskere og genetikere og er én af verdens førende eksperter inden for genetik, dyreavl og bioteknologi.

Kontaktinformation​

​Østerbjergegård

Vardevej 157
7280 Sdr. Felding
Telefon: 22240591
E-mail: mikael@osterbjergegaard.dk
CVR: 75252013

Hurtig navigation